خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

موضوعات پژوهشی مورد علاقه

نوشته شده توسط Super User. Posted in موضوعات پژوهشی مورد علاقه

 

  • مالی شرکتی
  • مدیریت ریسک
  • تحلیل بازار سرمایه
  • اجرای مدل­های مالی با استفاده از سری زمانی و پنل دیتا
  • کاربرد مدل­های ریاضی  از جمله تحلیل پوششی داده ­ها، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و ... در مباحث مالی