نهادهای مالی

نوشته شده توسط Super User. Posted in بازار سرمایه

نهادهای مالی بازار سرمایه ایران عبارتند از شرکت های کارگزاری، صندوق سرمایه گذاری مشترک، صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، شرکت سرمایه گذاری، شرکت مادر (هلدینگ)، مشاور سرمایه گذاری، شرکت سبدگردان، شرکت پردازش اطلاعات مالی، شرکت تامین سرمایه، کانون های فعال در بازار، مشاور پذیرش، مشاور عرضه اوراق بهادار و بازارگردان .
به مرور برای هر یک تعریفی در سایت قرار خواهد گرفت.