خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

کتاب ادغام و اکتساب

 

کتاب ادغام و اکتساب، بصورت تالیف و ترجمه با همکاری دوست عزیزم دکتر وحید احمدیان در انتشارات بورس به چاپ رسید. 

این کتاب، جنبه های مختلف مفاهیم ادغام و اکتساب را به روشی اصولی و سازمان یافته مورد بررسی قرار می دهد. هر ذینفعی که به ادغام و اکتساب موفق سازمان ها علاقه دارد، می تواند از اطلاعات ارائه شده در این کتاب استفاده کند.

از ویژگی های مهم کتاب، بررسی دقیق جنبه های راهبردی، اجرایی، مالی، حسابداری، حقوقی، برآورد هم افزایی و سایر مسائل مرتبط با ادغام و اکتساب است؛ به گونه ای که دانش برآمده از آن، می تواند متخصصان مالی و حسابداری را در خصوص ارزیابی و اجرای موفقیت آمیز فرآیند ادغام و اکتساب یاری رساند. از منظر آموزشی، مهم ترین ارزش این کتاب، منطق اصولی پشت تمام طراحی ها و اجرای ادغام و اکتساب است.
این کتاب شامل 9 فصل است و مطالب هر فصل، کاملاً مجزا از یکدیگر ارائه شده است تا خوانندگان بتوانند هر موضوع را به طور خاصی دنبال کنند. از آنجا که ادغام و اکتساب موضوعی میان رشته ای است، لذا کتاب حاضر، انگیزه ها، راهبردها، ارزش گذاری، هم افزایی، تأمین مالی، حسابداری، مسائل حقوقی مرتبط با ادغام و اکتساب را تحت پوشش قرار می دهد. تمام فصول کتاب با رویکرد کاربردی نوشته و تلاش شده است تا نمونه های واقعی ادغام و اکتساب نیز، به شکل مطالعات موردی ارائه شود.

 #ادغام #اکتساب