خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

هفتمین دوره بین المللی بازارهای سرمایه اسلامی

هفتمین دوره بین المللی بازارهای مالی اسلامی (7th International Course on Islamic Capital Markets) با همت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ های 14 تا 16 اردیبهشت 1394 در هتل پارسیان اوین برگزار می شود. این دوره برای متخصصین مالی اسلامی بین المللی است که به زبان انگلیسی ارائه می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیلک کنید.

همچنین توضیحات دوره ششمین در اینجا ارائه شده است.

اثر نااطمینانی نرخ ارز بر بازده بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
در این پژوهش، رابطه بين بازده بورس اوراق بهادار تهران با نااطميناني ناشي از تغییرات دلار آمریکا بررسي شده است. این ارتباط از این جهت مورد توجه است که وزن صنایع صادرات محور حدود 54 درصد از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهند. مطالعه صورت گرفته بر پايه مدلهاي ناهمساني واريانس شرطي خودرگرسيو تعميم يافته (GARCH) استوار است، كه اين امكان را فراهم مي آورند تا واريانس شرطي جمله خطا در طول زمان تغيير نمايد.

ریسک سیستمی در بازارهای مالی جهانی

چکیده
بحران مالی 2009-2007 که سرمنشاء آن بازارهای مالی آمریکا بوده است. کانون توجه متخصصین مالی و پژوهشگران این حوزه می‌باشد. این بحران سبب شد تا بحث ریسک سیستمی در بازارهای مالی مورد توجه سیاستگذاران کلان اقتصادی قرار گیرد. همچنین تجربه کشورهای پیشرفته دنیا در مقابله با بحرانهای مالی بوجود آمده، بیانگر این مطلب است که باید اقدامات پیشگیرانه ای صورت پذیرد تا احتمال وقوع بحران مالی کم شود و در صورت بروز بحران، راهکار مقابله با آن نیز برنامه ریزی شود.