خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

مجلات معتبر لاتین (ISI) در حوزه مالی و نکات کلیدی آن

انتخاب مجله معتبر برای ارسال مقاله، پیدا کردن مجله­ ای مناسب برای مطالعه و یافتن محققین برتر در حوزه تخصصی فرد از مسائل مهم پیشروی دانشجویان و اساتید می­باشد. در مقاله حاضر، با ارائه بروزترین فهرست مجلات لاتین معتبر و ارائه شاخص­های ارزیابی مختلف سعی در پوشش این کمبود در میان محققین دانشگاهی داریم. ضمنا روش ارزیابی محققین نیز ارائه شده است.