خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

بیش اطمینانی مدیران و حاکمیت شرکتی

مقاله "بیش اطمینانی مدیران و حاکمیت شرکتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" که با همکاری دوست عزیزم جناب آقای مهدی زمانی نوشته شده بود، در اولین کنفرانس ملی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری در تاریخ 17 آذر 1395 ارائه شد.چکیده این مقاله عبارت است از:

در دهۀ اخیر، پس از رسوایی­های مالی شرکت­های بزرگ، توجه محققین به سازکار حاکمیت شرکتی جلب شد بطوریکه تحقیقات متعددی در سطح بین المللی و بالتبع داخلی، انجام گرفته است.

کارایی و اثربخشی

جدیدترین مقاله من با عنوان «کارایی و اثربخشی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بر اساس راهبرد تنوع» با همکاری دوستان بزرگوارم آقایان شاوزی پور و زمانی در شماره 18 (تابستان 1395) فصلنامه دانش سرمایه گذاری (علمی-پژوهشی و ISC) چاپ شده است.

فهرست مجلات نامعتبر شهریور 94

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آخرین اظهار نظر خود (شهریور 1394) در مورد فهرست مجلات نامعتبر لاتین، فایلی را منتشر کرده است که می توانید از اینجا دانلود فرمایید.