خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

جدیدترین مقاله من

جدیدترین مقاله من باهمکاری خانم دکتر ملاتی و آقای پرفسور زهیمی در مجله ایرانی مطالعات مدیریت (علمی-پژوهشی و ISC) بعد از حدود یکسال در مهر ماه 1394 چاپ شده است.

اثرپروانه‌ای در بازارهای سرمایه: با رویکردی بر سقوط بازار سهام چین

خبر کاهش نرخ برابری یوان چین در مقابل دلار از سوی بانک خلق چین، بسیاری از معادلات تجاری و اقتصادی را در جهان دست خوش تغییراتی قرار داده که افت بازارهای مالی جهانی را در پی داشته است. از آنجا که چین یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران محسوب می‌شود لذا احتمال دارد افت شاخص‌های اقتصادی چین بر اقتصاد ایران نیز تأثیرگذار باشد.

بررسی تطبیقی نرخ های کارمزد در بازار سرمایۀ کشورهای انگلیس، آمریکا، مالزی، ترکیه و امارات

بازار سرمایه کارا نیازمند تعادل مناسب بین مشارکت‌کنندگانی است که عرضه‌کننده یا تقاضاکننده نقدینگی می‌باشند. تغییر در کارمزدها می‌تواند واکنش‌های مختلفی را از سوی این افراد در پی‌داشته باشد. لذا در این راستا باید شرایط هر دو گروه خریداران و فروشندگان سهام و تامین مالی‌کنندگان را در نظر گرفت که این خود عامل پیچیده شدن فرایند تنظیم میزان کارمزد از نگاه مقام ناظر و بورس می‌باشد.