مقالات علمی- پژوهشی، ISC و ISI

ردیف

نویسندگان

نام مقاله

مجله/زمان

درجه

محل

1

Ghayour B., S. Morteza and Doaei, Meysam

A Dialectic Model of Development of Stakeholders’ Theory and Corporate Governance: from Hume Utilitarianism to Aristotelian Virtue Ethics

International Journal of Financial Research, Vol. 3, No. 2, April 2012, pp96-104

علمی-پژوهشی دارای ایندکس­هایی همچون ProQuest, EBSCOhost, …

انتشارات Sciedu Press دانشگاه Prairie View A&M  آمریکا

2

Doaei, Habibollah, Rajaee, Zahra, Tavasoli, Niaz, Doaei, Meysam

A Survey and Evaluation of Service Recovery Strategies on Complainant-Client Satisfaction, Word-of-Mouth Communication (WOM) and Client Loyalty in 5 Star Hotel

IIMS Journal of Management Science, Vol.3, No.1, pp 84-99, Jun-July, 2012.

 

علمی-پژوهشی دارای ایندکس­های همچون

  Indian Citation Index,  EBSCO, ProQuest

موسسه مدیریت، هند

3

Doaei, Meysam, Ahmad Anuar, Melati b. and Norhan Adb Hamid, Nik Intan

Corporate Diversification and Financial Performance: A Review of Literature

Asian Journal of Finance & Accounting, Vol. 4, No. 2, 2012

علمی-پژوهشی

دارای ایندکس­هایی همچون ProQuest, EBSCOhost, …

موسسه Macrothink

آمریکا

4

Doaei, Meysam, Vadiee, Mohammad Hossein and Bari, Hasan

The Relationship between Managers’ Compensation and Market Value Added (MVA) in Iranian Listed Firms: Panel Data Technique

A Review of Economics and Finance, Vol. 2, No. 4 (NOV-2012), 37-42.

علمی-پژوهشی دارای ایندکس­هایی همچون

EBSCOhost, …

انتشارات مرکز تحقیقات دانشگاهی کانادا جزء انتشارات مورد تایید انجمن اقتصاد آمریکا

5

Doaei, Meysam, Shavazipour, Babooshka

Corporate diversification’s effects on Efficiency and productivity: case study of Manufacturing firms listed in Bursa Malaysia

International Journal of Business and Development Studies, Vol. 5, No. 1, (2013) pp.77-96

علمی-پژوهشی داراي نمايهISC

دانشگاه سیستان و بلوچستان

6

Doaei, Meysam, Ahmad Anuar, Melati, Zuhaimy, Ismail

Diversification and financial performance in Bursa Malaysia

International Journal of Management Business Research, Vol. 4, No. 4. 309-317, 2014

علمی-پژوهشی داراي Indexed in SID, Doaj & Index Copernicus

دانشگاه آزاد اسلامی

7

Doaei, Meysam, Ahmad Anuar, Melati, Zuhaimy, Ismail

Corporate diversification and efficiency of manufacturing firms listed in Bursa Malaysia

Iranian Journal of Management Studies, Vol 8, Issue 4, Autumn 2015, Page 523-544

علمی-پژوهشی داراي نمايهISC و ISI

دانشگاه تهران

8

دعائی، میثم

«مجلات معتبر لاتین (ISI) در حوزه مالی و نکات کلیدی آن»

فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 21، صص167-159، بهار 1392

علمی-پژوهشی داراي نمايهISC

سازمان بورس و اوراق بهادار

9

دعائی، میثم، زمانی سبزی، مهدی، صالحی، حمیدرضا

اثر تنوع شرکتی بر کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 25، سال هفتم، ص 23-5، 1393

علمی-پژوهشی داراي نمايهISC

سازمان بورس و اوراق بهادار

10

دعائی، میثم، زمانی سبزی، مهدی، شاوزی‌پور، بابوشکا

کارایی و اثربخشی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: بر اساس راهبرد تنوع

فصلنامه  دانش سرمایه­گذاری، دوره 5، شماره 18،  صفحه 229-251، تابستان 95

علمی-پژوهشی داراي نمايهISC

دانشگاه آزاد اسلامی

11

Meysam Doaei, Seyed Hashem Davarpanah, Mahdi Zamani Sabzi

ANN-DEA Approach of Corporate Diversification and Efficiency in Bursa Malaysia

Advances in mathematical finance & applications, 2 (1), (2017), 9-20

علمی-پژوهشی داراي نمايهISC

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

12

دعائی، میثم، کریمان، زهرا، فرهادی شریف آباد، محسن

نقدشوندگی و پرداخت سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 40، صص117-138، زمستان 1396

علمی-پژوهشی داراي نمايهISC

سازمان بورس و اوراق بهادار

13

دعائی، میثم، گوهری، الهام

توانایی مدیریت و گزارش گری مالی متقلبانه با توجه به نقش تعدیلگری شرکت های وابسته به دولت و طبقه حسابرس

فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال سیزدهم پاییز 1399 شماره 51 صفحات: ۱۶۲ – ۱۸۹

علمی-پژوهشی داراي نمايهISC

سازمان بورس و اوراق بهادار

14

دعائی، میثم، صابرفرد، مهسا

رویکرد محدودیت شانس با امکان تصحیح نسبی در مساله انتخاب پورتفو در بازار سرمایه ایران

فصلنامه مهندسی مالی،دوره 12، شماره 46 – شماره پیاپی 1، بهار 1400، صفحه 667-690

علمی-پژوهشی داراي نمايهISC

دانشگاه آزاد اسلامی

15

دعائی، میثم، روحانی، امین

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و محدودیت مالی با توجه به چرخه عمر و نقش تعدیلگری شرکت های وابسته به دولت

برنامه ریزی و بودجه، سال 25، شماره 4، زمستان 1399

علمی-پژوهشی داراي نمايهISC

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

16

Meysam Doaei,Seyed Ahmad Mirzaei,Mohammad Rafigh

Hybrid Multilayer Perceptron Neural Network with Grey Wolf Optimization for Predicting Stock Market Index

Advances in mathematical finance and applications

علمی-پژوهشی داراي نمايهISC

دانشگاه آزاد اسلامی

 

مقالات علمی-تخصصی

  1. فرهانیان، سید محمد جواد، دعائی، میثم، «پایداری شرکتی و ضرورت توجه به آن در بازار سرمایه ایران»، ماهنامه بورس، شماره 104، مهر و آبان 1392، صص79-76.
  2. سيد حسيني، مير ميثم، دعائي، ميثم، «بيت كوين نخستين پول مجازي»، ماهنامه بورس، شماره 114-115، مرداد و شهریور 1393.
  3. نوری­زاده، شادی، دعائی، میثم، «رابطه بین ریسک نقدشوندگی و هزینه تامین سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ش 38، ج 1، مرداد 1397، ص 44-20
  4. سیدجمالی، عطیه، دعائی، میثم، «رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه­گذاری با توجه به اثر تعدیل­گری عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار مالکیت در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، رویکردهای پژوهش نوین در مدیریت حسابداری، 1397.
  5. قربان­پور، علیرضا، دعائی، میثم، «تنوع شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی، 1397.
  6. فرزامیان­، کاظم، دعائی، میثم، «شناسایی و تاثیر مولفه های ریسک زنجیره تامین ­بر عملکرد مالی شرکت ایران خودرو خراسان»، نشریه مدیریت زنجیره تامین، 1398.