1. دعائی، میثم و فرهادیان مقدم، مریم، «نگاه اجمالی ام.بی.ای. به مباحث مالی»، ترجمه، انتشارات جهان فردا، 1389.
  2. دعائی، میثم و مالکی، حسین، «برگ اختیار معامله (مفاهیم و کاربردها)»، تالیف، انتشارات آهنگ قلم، 1389.
  3. دعائی، حبیب اله و دعائی، میثم، «مدیریت بر اولویت­ها»، تالیف، انتشارات بیان هدایت نور، 1389.
  4. دعائی، میثم و احمدیان، وحید، «ادغام و اکتساب (نگرش کاربردی)»، انتشارات بورس، 1397.